activiteiten

Bestaanszekerheid zonder Stigma

None

Op 29 november 2023 organiseert Movisie de bijeenkomst Bestaanszekerheid zonder Stigma in Utrecht. Mensen die stigmatisering ondervonden rond inkomen, armoede, schulden, dak- en thuisloosheid of werkloosheid delen hun ervaringen. Werk jij met mensen op het gebied van bestaanszekerheid en wil je leren van hun kennis en ervaringen? Krijg handvatten hoe je jouw vakmanschap kunt verbeteren door (onbewuste) stigmatisering tegen te gaan. Meld je aan!

Stereotiepe beelden zijn onderdeel van onze maatschappij en beïnvloeden ons gedrag en onze kaders. Stigmatisering is de negatieve houding verbonden aan een kenmerk van een persoon. Het kan leiden tot discriminatie en uitsluiting van de persoon. 

Het label krijgt de overhand

We zijn vaak geneigd om voor mensen in een kwetsbare situatie in te vullen wat zij moeten doen en hoe ze dat moeten doen. Hierdoor ervaren mensen in gesprekken over hun bijstandsuitkering vaker dat ze gecontroleerd worden in plaats van gestimuleerd worden. Of gaan professionals uit van kennistekort over gezond eten. Waardoor kinderen en mensen in armoede voorlichting krijgen in plaats van gewoon een gezond ontbijt op school. Mensen die in bestaansonzekerheid leven, doen dat niet vrijwillig en hebben vaak niet het gevoel dat ze gehoord of gezien worden voor wie ze zijn. Het label dat zij opgedrukt krijgen neemt de overhand, en hun sterke kwaliteiten en capaciteiten verdwijnen – ongewenst - naar de achtergrond. 

Ervaringen van experts

Het doorbreken van stereotypen vraagt om luisteren naar en samenwerken met ervaringsdeskundigen. Tijdens de bijeenkomst vertellen ervaringsdeskundigen vanuit hun eigen ervaringen met stigma en bestaansonzekerheid. Samen met deze experts komen we tot handelingsperspectieven om stigmatisering op bestaanszekerheidsaspecten tegen te gaan. Beleidsmakers, re-integratiecoaches, werknemers voedselbank, wijkteammedewerkers en andere sociaal professionals, onderzoekers, bestuurders, politici, medewerkers van fondsen, en communicatiemedewerkers die zich bezighouden met bestaanszekerheid zijn van harte uitgenodigd.

Wil je meer weten? Bijvoorbeeld wie de sprekers zijn? Ga naar: Bestaanszekerheid zonder stigma | Movisie

Heb jij vragen waarvan je vindt dat ze sowieso gesteld moeten worden aan de ervaringsdeskundigen? Mail ze gerust!
Naar Roos van Schaijk (Programma Bestaanszekerheid en Waardevol Werk bij Movisie).