sam-activiteiten

Basisbanen in Groningen: voor welzijn en leefbaarheid

Spreker(s)
Sippie Keekstra (coach experiment basisbaan)
Gilda van Dijk (projectleider experiment basisbaan)

Doelgroep
Klantmanagers, werkconsulenten beleidsmakers die meer willen weten over basisbanen

Omschrijving
Je krijgt uitleg over het experiment met basisbanen in Groningen. Die zijn gericht op mensen met een bijstandsuitkering die geen perspectief (meer) hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Zij hebben vanuit de gemeente de nodige ondersteuning en begeleiding gehad richting de reguliere arbeidsmarkt, zonder uitstroomresultaat.

Door het aanbieden van een basisbaan willen we dat deze mensen er op inkomen en welzijn op vooruit gaan. Door ze in te zetten op additionele taken (gecreëerd werk)  in de wijken leveren zij een bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk.

De coach basisbaan spreekt de deelnemers en kijkt of ze voldoen aan de criteria en of de persoon te matchen valt op het aanbod van de taken. Omdat de criteria niet in beton zijn gegoten, levert de coach altijd maatwerk.

Werkwijze

  1. We bekijken samen een filmpje van Groningse deelnemers
  2. Vervolgens stellen we twee vragen:
    – Moet iedereen kans hebben op betaald werk? En zo ja, wat denk jij dat daarvoor nodig is?
    – Welke competenties/skills denk jij dat een coach basisbaan moet hebben?
  3. Korte presentatie over de Groningse variant
  4. Bespreken van de antwoorden op de twee vragen en linken aan de ervaringen in Groningen.

Max. aantal deelnemers
20 deelnemers