SAM Marjam Martijn

Rookvrije lijsttrekkers?

Kandidaten voor de Tweede Kamer hebben natuurlijk het beste met ons voor. Althans, dat mag je veronderstellen. En over één ding zijn eigenlijk alle partijen het altijd wel eens: roken is een bedreiging voor de volksgezondheid. Maar: hoe serieus nemen de kandidaten deze dreiging zelf? Met andere woorden: zijn er nog rokers onder de lijsttrekkers? We inventariseerden bij de aanvoerders van de lijsten 1 t/m 10 de simpele vraag: rookt u?

VVD: nee
PVDA: nee
PVV: ja
CDA: nee
SP: nee
D66: ja
GL: nee
CU: nee
SGP: nee
PVDD: nee

Toelichting

VVD: "Dank voor uw mail aan de VVD. De heer Rutte rookt niet."

PVDA "Hartelijk dank voor uw bericht.: De heer Samsom rookt niet."

PVV: Niet nagevraagd, maar gezien tijdens debatpauze.

CDA: "Hartelijk dank voor uw mail. Onze lijsttrekker rookt niet. Heel kort en krachtig."

SP: "Emile rookt niet."

D66: "De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de heer Pechtold af en toe sigaretten rookt. Hij is al enkele malen gestopt, en wij juichen dat zeer toe, maar in de spannende campagne tijd blijft het moeilijk. Ondanks dat is D66 steeds voorstander van hoge accijns op sigaretten, van preventie door goede voorlichting en van ontmoediging van roken door waarschuwingen op verpakkingen en beperkte beschikbaarheid in winkels etc. waar veel jongeren komen. Ook steunen wij de hulp die bijv. huisartsen kunnen geven om hun patienten te ondersteunen bij het stoppen, wat niet eenvoudig is, zoals uit de eerste alinea van mijn antwoord blijkt. Ons Kamerlid Pia Dijkstra heeft zich de afgelopen 2 jaar hiervoor actief ingezet en zal ook, zodra de verkiezingen voorbij zijn, onze lijsttrekker aansporen die enkele sigaret weer ongemoeid te laten."

GL: "Hartelijk dank voor uw e-mail aan GroenLinks. Wij zijn blij dat u de moeite heeft genomen om onze fractie te schrijven. Voor Jolande Sap is gezond leven erg belangrijk. Ze rookt dan ook niet en gaat vaak wandelen in de natuur. Dit komt overigens geheel overeen met ons beleid. In de gezonheidszorg willen we veel meer aandacht voor preventie en een gezonde levenstijl en wij investeren het meest is natuur."

CU: "Ik kan u verzekeren dat onze lijsttrekker de heer Arie Slob niet rookt en bij mijn weten ook nooit gerookt heeft."

SGP: "Onze lijsttrekker Kees van der Staaij rookt niet."

PVDD: "Hartelijk dank voor uw e-mail. Ik kan u berichten dat dit niet het geval is."

Scribe Aliquid Magnum